หุ่นยนต์จากโฟมและขี้ผึ้ง นิ่มได้ แข็งได้

หุ่นยนต์โดยทั่วไปมักจะสร้างจากโครงสร้างที่แข็งแรง ทำให้ออกแรงทำงานได้ และควบคุมได้ง่าย แต่หุ่นยนต์ที่แข็งก็อาจเป็นอันตรายได้หากจะทำงานร่วมกับคน หรือหุ่นยนต์ที่แข็งก็อาจจะทำงานบางอย่างที่ต้องการความยืดหยุ่นตัวไม่ได้ ในทางตรงข้ามหุ่นยนต์ที่นิ่มก็ปลอดภัยที่จะอยู่ด้วยใกล้ ๆ แต่ก็ออกแรงมากไม่ได้ นักวิจัยจาก MIT จึงแก้ปัญหานี้โดยการพัฒนาหุ่นยนต์ที่แข็งก็ได้ นิ่มก็ได้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตามต้องการ

Read more