เมื่อมือกลองมีแขนที่สามสร้างสรรค์ผลงานดนตรี

ศาสตราจารย์ Gil Weinberg และทีมงานจาก Georgia Tech ได้พัฒนาแขนกลที่ใช้สำหรับช่วยมือกลองตีกลอง/ฉาบ/ไฮแฮท เพิ่มอีกมือหนึ่ง โดยอาศัยข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ที่ตีกลองและเนื้อเพลงเป็นตัวตัดสินว่าจะตีเพิ่มในจังหวะใด

Read more

DARPA อยากได้หุ่นยนต์เล่นดนตรีแจ๊ส

DARPA ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ University of Illinois วิทยาเขต Urbana-Champaign เป็นเวลา 5 ปี เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเล่นดนตรีแจ๊สร่วมกับนักดนตรีที่เป็นมนุษย์ได้ เพื่อนำวิทยาการนี้ไปประยุกต์ให้หุ่นยนต์ต่าง ๆ สามารถทำงานเข้าขากับมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

Read more