Petman สวมเสื้อแล้ว

ข่าวสั้นทันโลกครับ Boston Dynamics จับ Petman สวมเสื้อแล้ว  ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้เสื้อจะไม่ใช่คน นอกจากเหมือนคนมากแล้ว หนังของหุ่นยนต์ยังถูกออกแบบมาให้ตรวจสอบสารเคมีรั่วไหลในอากาศ ถ้าชุดที่ใส่อยู่รั่ว และตัวเสื้อสามารถปรับอุณหภูมิภายในได้ด้วยไม่ให้ร้อนหรือเย็นจนเกินไป ชุดนี้ Boston Dynamics ร่วมมือกับหลายบริษัท เช่น MRIGlobal, Measurement Technology Northwest, Smith Carter, CUH2A, และ HHI ที่มา Gizmodo

Read more