21 ทีมเตรียมสำรวจมหาสมุทรลึก 2,000 เมตร ชิง Shell Ocean Discovery XPRIZE

21 ทีมจาก 25 ประเทศ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบ semi-final ของ Shell Ocean Discovery XPRIZE การแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจพื้นมหาสมุทรอัตโนมัติ เพื่อชิงรางวัลกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  การแข่งขันจริงรอบแรกปลายปีนี้ ทีมจะต้องสำรวจพื้นมหาสมุทรลึก 2,000 เมตรเพื่อทำแผนที่ร่องน้ำความละเอียดสูง ถ่ายภาพ และบ่งชี้จุดต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจในเชิงโบราณคดี ชีวภาพ และภูมิศาสตร์

Read more

หุ่นยนต์(เรือ)เก็บข้อมูลในมหาสมุทร

บริษัท Liquid Robotics ผู้พัฒนา Wave Glider เรือหุ่นยนต์ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์วัดสภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ได้ปล่อย Wave Glider ออกปฏิบัติการแล้ว

Read more