ใช้งาน Qt ดีบักโหมดใน Visual Studio 2010

จากตอนที่แล้วเรื่องการใช้งาน Qt ใน Visual Studio 2010 ในช่วงท้ายบอกไว้ว่ายังไม่สามารถใช้งาน ดีบัก (Debug) โหมดได้ เนื่องไลบารีที่โหลดมาถูกคอมไพล์มาด้วย Visual Studio 2008 จึงสามารถใช้ได้แต่ รีลีส (Release) โหมดเท่านั้น

Read more

ใช้ Qt 4.7.X กับ Visual Studio 2010

มีขั้นตอนสั้นๆง่ายๆได้ใจความตามลำดับด้านล่าง โหลด ไลบารีตัวเต็มสำหรับ Windows ปลั๊กอินสำหรับ Visual Studio หลังจากติดตั้งตัวไลบารีและปลั๊กอินเสร็จแล้วลองเปิด Visual Studio ควรจะเห็นเมนู Qt โผล่มาตามรูปด้านล่าง

Read more