ดราม่าหุ่นยนต์ Unbounded Robotics อาจต้องปิดตัวเนื่องจากสัญญากับทาง Willow Garage

สงสัยว่าหนึ่งในหุ่นยนต์ประเภท mobile manipulator ที่ทุกคนจับตามองอย่าง UBR-1 ของ Unbounded Robotics จะไม่ได้ขายซะแล้ว เนื่องจากมีแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อได้ส่งต่ออีเมลของ Melonee Wise ซีอีโอของ Unbounded Robotics ซึ่งแยกตัวออกมาจาก Willow Garage ให้กับทาง IEEE Spectrum ใจความว่า Unbounded กำลังอยู่จะปิดตัวลงเนื่องจากปัญหาข้อตกลงกับ Willow Garage ทำให้ไม่สามารถระดมเงินทุนระดับซีรีส์ A ได้ ซึ่งน่าแปลกใจว่าโดยปกติแล้วบริษัทที่แยกตัวออกมานั้นแม้ว่ามีความขัดแย้งกับบริษัทแม่อยู่บ้าง แต่ไม่บ่อยที่ต้องปิดตัวลงกะทันหันเช่นกรณีนี้ ยิ่งแปลกเมื่อ Willow Garage […]

Read more

มือหุ่นยนต์ที่เรียบง่าย แต่มากความสามารถ จาก Willow Garage

Willow Garage ผู้พัฒนา ROS และหุ่นยนต์ PR2 ได้สาธิตต้นแบบมือหุ่นยนต์รุ่นใหม่ ที่เรียบง่าย แต่มากความสามารถ มือหุ่นยนต์นี้ชื่อ Velo 2G เป็นมือแบบ underactuated คือ มีองศาอิสระ (degree of freedom) ของกลไกมากกว่าจำนวนต้นกำลัง (actuator) ดังนั้นจะไม่สามารถทำการควบคุมกลไกลให้ขยับไปท่าใด ๆ ได้ครบตามที่กลไกทำได้ แต่การออกแบบกลไกที่ดีจะใช้คุณลักษณะนี้มาเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน Velo 2G ใช้การออกแบบที่ทำให้นิ้วมือนั้นปรับตัวแนบไปกับวัตถุได้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าวัตถุนั้นจะรูปทรงเป็นอย่างไร ด้วยการควบคุมจากมอเตอร์เพียงตัวเดียวส่งกำลังผ่านสายเคเบิล […]

Read more

PR2 เรียนรู้ที่จะเลี้ยงของบนถาด

การขยับถาดที่มีของวางอยู่ หรือขยับภาชนะบรรจุของเหลวที่เปิดฝาอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ยิ่งถ้าต้องการขยับอย่างรวดเร็วยิ่งเสี่ยงต่อการที่ของบนถาดจะตกลงมาหรือน้ำในภาชนะหกล้นออกมา วิธีการที่จะป้องกันการหกก็คือต้องขยับโดยให้มีแรงกระทำในทิศทางด้านข้างต่อของบนถาดน้อยที่สุด ทำได้โดยการเอียงถาดในทิศทางที่ถูกต้อง Tobias Kunz นักศึกษาปริญญาเอกจาก Georgia Institute of Technology ได้สอนเทคนิคนี้กับหุ่นยนต์ PR2 ขณะฝึกงานที่บริษัท Willow Garage ดูวิดีโอเจ้าหุ่นยนต์ PR2 ขยับถาดไปมาได้ท้ายข่าวครับ ไม่รู้ว่ากว่าจะได้ขนาดนี้ ข้าวของตกแตกไปเยอะขนาดไหน ภาพและที่มา IEEE Spectrum Automaton

Read more