ถึงคราวจับ RHex มาติดหาง

ก่อนหน้านี้นักวิจัยจาก University of California, Berkeley ได้ติดหางให้กับรถวิทยุบังคับขนาดเล็กเพื่อช่วยในการทรงตัวขณะลอยอยู่กลางอากาศ งานวิจัยนั้นกำลังถูกต่อยอดโดยการร่วมมือกับ University of Pennsylvania ในการนำ RHex หุ่นยนต์ 6 ขาที่ทาง University of Pennsylvania พัฒนาขึ้นมา มาติดหางเข้าไป หุ่นยนต์ตัวใหม่ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า X-RHex Lite แม้เจ้า X-RHex Lite จะมีน้ำหนักถึง 8.1 กิโลกรัม (หนักกว่ารถบังคับติดหางซึ่งหนักเพียง 177 กรัม อยู่ถึง 60 […]

Read more