ฟาร์มหุ่นยนต์ของ Google ใช้ Deep Learning ฝึกหยิบของ

สิ่งหนึ่งที่แยกการกระทำของมนุษย์และหุ่นยนต์ได้ชัดเจนคือ หุ่นยนต์จะใช้กระบวนการ รับรู้-วางแผน-ลงมือทำ ซึ่งหลายครั้งหากการรับรู้สิ่งแวดล้อมมีความคาดเคลื่อน การวางแผนและลงมือปฏิบัติก็ย่อมผิดพลาดตาม ต่างจากมนุษย์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและปฏิกิริยาตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่ได้ โดยมีการวางแผนล่วงหน้าน้อยมาก การใช้ปฏิกิริยาตอบสนองทำให้แก้ไขความผิดพลาดจากการรับรู้ผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อนจากสิ่งรบกวนได้ดีกว่า หากเราสอนให้หุ่นยนต์ใช้วิธีการเดียวกับมนุษย์ หุ่นยนต์ก็จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าได้ดีขึ้น

Read more

สุดยอดมือหุ่นยนต์เลียนแบบมือมนุษย์

ในการสร้างมือหุ่นยนต์ ปัจจุบันมีอยู่ 2 แนวคิด แนวคิดแรกคือ สร้างเพื่อได้ตามเป้าหมาย แบบนี้จะเป็นมือที่อาจจะมี 2 หรือ 3 นิ้ว มีจุดหมุนไม่มาก แต่ทำงานได้ตรงตามจุดประสงค์ (ตัวอย่าง) กับ แนวคิดที่สอง คือ มือที่มีความซับซ้อนในการออกแบบ มีนิ้วครบ 5 นิ้วเหมือนมือมนุษย์ (ตัวอย่าง-1, ตัวอย่าง-2 ) โดยทฤษฎีแล้ว มือมนุษย์ถือผลงานการออกแบบอย่างชาญฉลาดผ่านกระบวนการวิวัฒนาการมาเป็นล้าน ๆ ปี ดังนั้น การสร้างมือหุ่นยนต์ให้มีความสามารถยอดเยี่ยมดังเช่นมือมนุษย์ก็ควรจะใช้วิธีสร้างเลียนแบบมือมนุษย์ให้ได้มากที่สุด

Read more