เมื่อ Cheetah ใช้หางทรงตัว

เราเห็นนักวิจัยติดหางให้หุ่นยนต์อย่าง RHex เพื่อใช้ในการทรงตัวมาแล้ว คราวนี้มาดูหุ่นอย่าง Cheetah ซึ่ง MIT ร่วมกับ Boston Dynamics ติดหางเพื่อใช้ในการทรงตัวบ้าง

Read more