เชิญชมละครเวทีที่ Geminoid-F หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ร่วมแสดง

ถ้ายังจำกันได้ เราเคยเสนอข่าวเรื่องหุ่นยนต์ Geminoid-F นั่งรอเพื่อนในตู้กระจก ใครอยากเห็น Geminoid-F ตัวเป็นๆ เป็นโอกาสของท่านแล้ว

Geminoid-F เป็นหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ที่เหมือนมากที่สุดตัวหนึ่งในโลกก็ว่าได้ เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของศาสตราจารย์ Hiroshi Ishiguro จาก ATR Intelligent Robotics and Communication Laboratories ที่ Osaka University ศาสตราจารย์ Ishiguro ได้มีโครงการร่วมกับศาสตราจารย์ Oriza Hirata จาก Osaka University และบริษัท Seinendan Theatre ในการจัดแสดงละครเวทีที่มนุษย์แสดงร่วมกับหุ่นยนต์ ซึ่งได้ตระเวนแสดงมาแล้วทั่วโลก ครั้งนี้เป็นโอกาสดีมากที่ละครเวทีนี้จะมาแสดงที่ประเทศไทย โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Japan Foundation, Osaka University, บริษัท Seinendan Theatre, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแสดงนี้ชื่อ ซา·โย·นา·ระ (SA·YO·NA·RA) จะจัดแสดงขึ้นที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2555 จำนวน 10 รอบ หลังการแสดงบางรอบมีช่วงเวลาให้พูดคุยกับผู้พัฒนาหุ่นยนต์ด้วย สนใจติดต่อรับบัตรเข้าชมได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และ Japan Foundation ฟรี!!! (ดูรายละเอียดได้ที่นี่ เริ่มรับบัตรประมาณต้นเดือนมีนาคม จะแจ้งรายละเอียดอีกที)

LINE it!
The following two tabs change content below.
kamolc
ตั้งแต่ได้เล่นหุ่นยนต์ Lego Mindstorm ก็บ้าและคลุกคลีอยู่กับหุ่นยนต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ...
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...