DARPA เตรียมพัฒนาโครงการ Avatar

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาไล่ตามฮอลลีวูดไปเรื่อยๆ ล่าสุด DARPA หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี telepresence มาใช้ในทางทหาร งบประมาณสำหรับปี 2013 จำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐจะถูกนำไปใช้ในโครงการที่มีชื่อว่า “Avatar” ซึ่งก็เหมือนกับชื่อ คือมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบประมวลผลควบคุมและเชื่อมต่อที่ทำให้ทหารสามารถควบคุมหุ่นยนต์ 2 ขากึ่งอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนทหารจริงๆ

ที่มา WIRED และ IEEE Spectrum Automaton
ภาพจาก IEEE Spectrum Automaton

LINE it!