AndyVision ผู้ช่วยในร้านขายของ

AndyVision พัฒนาโดย Intel Science and Technology Center (ISTC) ที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon เพื่อใช้เป็นผู้ช่วยในร้านขายของ ส่วนฐานที่เอาไว้เคลื่อนที่เป็นหุ่นยนต์ Pioneer P3-DX บริเวณหัวมี Kinect ติดตั้งอยู่เพื่อมองไปรอบ ๆ ร้านค้า AndyVision สามารถตรวจสอบได้ว่าของที่อยู่บนชั้นวางอยู่ถูกที่รึเปล่า ของบนชั้นเหลือน้อยหรือไม่ สามารถแจ้งเตือนไปที่ iPad ของผู้ดูแลร้านได้ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าต้องการอยู่ที่ไหน เหลือปริมาณเท่าไหร่ผ่านทางจอสัมผัสขนาดใหญ่ เทคนิคที่ AndyVision ใช้ในการรับรู้ว่าของชิ้นไหนเป็นอะไร (object recognition) ทำโดยการใช้กล้องดูสี ขนาด รูปร่างของวัตถุ รวมถึงข้อความ และบาร์โค้ดบนวัตถุ นอกจากนี้ AndyVision ยังรู้ว่าวัตถุไหนมีความเชื่อมโยงกับวัตถุอย่างอื่นอย่างไร (contextual object recognition) เช่น ถ้ามีกล่องสีชมพูวางอยู่ข้างกล่องนมจืด AndyVision จะรู้ว่ามันคือนมรสสตรอเบอร์รี่ ศาสตราจารย์ Priya Narasimhan ผู้พัฒนา กล่าวว่าระบบประมวลผลทางภาพ (image processing) เหมาะสมกว่าการใช้ RFID เพราะ ชั้นวางของเป็นโลหะ จะรบกวนการทำงานของ RFID และถ้าจะใช้ RFID จะต้องติด RFID ลงบนสินค้าทุกชิ้น

AndyVision เป็นโครงการหนึ่งในกลุ่ม Retail 2020 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพลิกโฉมร้านค้าในอนาคต ISTC หวังว่าในอนาคตหุ่นยนต์ในร้านค้าจะมีความสามารถมากกว่านี้ สามารถพับเสื้อผ้าได้ จัดของขึ้นชั้นได้ ช่วยลูกค้าขนของขึ้นรถได้ หลังจากที่ได้ทำการทดลองในร้านในมหาวิทยาลัยแล้ว ระบบนี้จะถูกนำไปทดลองใช้ในร้านค้าในท้องถิ่นภายในปีหน้า ดูวิดีโอได้ท้ายข่าวครับ

ที่มา IEEE Spectrum Automaton และ technology review
ภาพจาก IEEE Spectrum Automaton

LINE it!