อากาศยานไร้คนขับที่บินนานเท่าใดก็ได้

ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งสำหรับหุ่นยนต์บินได้หรืออากาศยานทั้งหลาย คือ พลังงาน การบินใช้พลังงานมาก และยิ่งบินนานเท่าใด ก็ต้องยิ่งแบกพลังงานขึ้นไปด้วยมากเท่านั้น ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วสำหรับอากาศยานไร้คนขับที่ใช้บินสำรวจในสภาพแวดล้อมแบบเมืองโดย CyPhy Works บริษัทก่อตั้งใหม่ในสหรัฐอเมริกา วิธีที่ CyPhy ใช้นั้นธรรมดามาก ไม่ได้ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแบบใหม่ หรือการส่งพลังงานแบบไร้สาย แต่เป็นการโยงสายส่งพลังงานไปที่ตัว UAV เลย ฟังดูอาจจะแปลกที่ใช้วิธีลากสายไปที่อากาศยาน CyPhy เรียกสายที่โยงไปที่ UAV ว่า microfilament มีขนาดเล็กกว่าสายหูฟัง ทำหน้าที่ส่งพลังงานและคำสั่งควบคุมไปที่ UAV และใช้ส่งสัญญาณภาพความละเอียดสูงจาก UAV มาที่ผู้ควบคุม ข้อดีของการใช้สายคือ มีพลังงานไม่จำกัด การสื่อสารทำได้เร็วและคุณภาพดี สัญญาณไม่ถูกรบกวน อาจมีคำถามว่า การลากสายไปด้วย จะไม่ไปพันกับอะไรเข้าหรอ CyPhy ใช้วิธีให้ UAV แบกม้วนสาย microfilament ไปบนตัว UAV เอง แล้วค่อย ๆ คลายออกเมื่อเคลื่อนที่ไป ทำให้สายไม่ต้องเคลื่อนที่ และในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับสายจริง ๆ UAV ก็สามารถตัดสายทิ้ง แล้วบินต่อด้วยแบตเตอรี่ได้ระยะหนึ่ง ดูวิดีโอการทดสอบได้ท้ายข่าวครับ

ภาพและที่มา IEEE Spectrum Automaton

LINE it!