ยุครุ่งเรืองของหุ่นยนต์ : กฎหมายควบคุม

new-role-technology

*** บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งใน 8 บทความจาก นิตยสาร The Economist ฉบับวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับหุ่นยนต์จะมีความสำคัญมากต่อการเติบโตของธุรกิจหุ่นยนต์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมต้องมีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย หุ่นยนต์ทางทหารจะถูกจำกัดความสามารถในการตัดสินใจโจมตี อากาศยานไร้คนขับของพลเรือนจะถูกควบคุมน่านฟ้าที่ทำการได้ รวมถึงคลื่นความถี่ที่ใช้ควบคุม รถไร้คนขับจะต้องมีกฎหมายควบคุม ซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจจะยากกว่าประเด็นทางเทคนิคในการพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาเสียอีก

หุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นมาให้ทำตามที่มนุษย์สั่ง หากหุ่นยนต์ทำงานผิดพลาด ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ หุ่นยนต์หรือผู้ควบคุม ประเด็นด้านกฏหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ จะยังเป็นที่ถกเถียงกันไปอีกนาน

ภาพ The Economist : Rise of the Robots – New roles for technology
ที่มา The Economist : Rise of the Robots – Regulation

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...