แขนเทียมควบคุมด้วยกล้ามเนื้อแขนแรกที่อนุมัติจาก FDA

deka-arm

DEKA Arm พัฒนาโดย Dean Kamen ผู้พัฒนา Segway เป็นแขนเทียมที่ควบคุมด้วยการขยับกล้ามเนื้อแขนแรกที่ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (Food and Drug Administrative – FDA) ให้วางขายในสาธารณะได้ หลังจากพัฒนามากว่า 8 ปีและได้ทุนสนับสนุนจาก DARPA

DEKA Arm ตัวแขนมีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงแขนมนุษย์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สามารถปรับเปลี่ยนให้ติดตั้งได้ในผู้พิการหลายกรณี เช่น ติดตั้งตั้งแต่หัวไหล่ แขนท่อนบน แขนท่อนล่าง (แต่ติดตั้งให้ผู้พิการตั้งแต่ข้อศอก และข้อมือไม่ได้) ผู้ใช้เพียงแค่ขยับกล้ามเนื้อแขน หรือขา เซนเซอร์ตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าใต้ผิวหนัง (electromyogram sensor) จะตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดจากการยืด หด กล้ามเนื้อ และแปลงเป็นสัญญาณควบคุมแขน ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนได้กว่า 10 แบบ ทำท่าจับได้ 6 ท่า ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ในแบบที่แขนเทียมแบบดั้งเดิมทำไม่ได้ เช่น หวีผม จับกุญแจ รูดซิป

ภาพและที่มา GIZMODO

LINE it!