หลายบริษัทด้าน UAV ร่วมกันล็อบบี้รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ผ่อนปรนข้อบังคับต่าง ๆ

small-uav-coalition

หลายบริษัทด้านอากาศยานไร้คนขับที่ใช้งานในภาคพลเรือน ได้แก่ Amazon, 3D Robotics, Parrot, DJI, Airware, GoPro ร่วมกันตั้ง Small UAV Coalition เพื่อทำหน้าที่ล็อบบี้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ในการวางนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของ UAV เช่น FAA (Federal Aviation Administration) ที่ดูแลด้านความปลอดภัยการบิน, FCC (Federal Communications Commission) ที่ดูแลด้านคลื่นสื่อสาร, White House Office of Science and Technology Policy ที่ดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของประชาชน

บริษัทที่ทำ UAV ขนาดใหญ่ที่ใช้งานทางการทหารก็มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะแบบนี้ แต่ความต้องการของ UAV ขนาดใหญ่ทางการทหารกับ UAV ขนาดเล็กที่ใช้งานในภาคพลเรือนนั้นต่างกัน

ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันมากเมื่อ FAA ได้ออกกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดในการบิน UAV ทำให้ Amazon ที่ต้องการทดสอบการให้บริการสินค้าทางอากาศ Amazon Prime Air ดำเนินการทดสอบได้ลำบากจนมีแผนการที่จะย้ายไปดำเนินการในประเทศอินเดียแทน ซึ่งนั่นเป็นการกดดัน FAA อย่างมาก เพราะถ้าบริษัทต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมด้าน UAV ในสหรัฐฯ ได้ลำบาก และต้องออกไปดำเนินการที่ประเทศอื่น จะทำให้สหรัฐฯ สูญเสียผู้เชี่ยวชาญและการลงทุนด้าน UAV ไปยังประเทศอื่น

ภาพและที่มา Robohub

LINE it!