ระบบ AI ของ Google Car มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ขับขี่แล้วตามกฎหมาย

License-googlecar

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยงานด้านความปลอดภัยบนทางด่วนของสหรัฐฯ NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ได้ตัดสินใจให้ระบบคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ได้ตามกฎหมาย

Paul A. Hemmersbaugh ที่ปรึกษาสูงสุดของ NHTSA ได้ส่งจดหมายถึง Chris Urmson หัวหน้าโครงการรถยนต์ไร้คนขับของ Google เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ NHTSA โดยแสดงความเห็นต่อข้อเรียกร้องของ Urmson เมื่อสามเดือนก่อนที่ขอให้ทางรัฐบาลอนุญาตให้รถยนต์ขับขี่ได้ด้วยตัวเอง ใจความของจดหมายคือ NHTSA จะแปลความหมายของ “ผู้ขับขี่” ในบริบทการออกแบบยานพาหนะที่มีมอเตอร์ของ Google ให้หมายถึงระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง SDS [self-driving system] และไม่ได้หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่อยู่ในรถยนต์ NHTSA เห็นด้วยกับ Google ว่ารถยนต์(ไร้คนขับ) ไม่จำเป็นต้องมี “ผู้ขับขี่” แบบดั้งเดิมที่เป็นมากว่า 100 ปี

การยอมรับปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นผู้ขับขี่ได้ตามกฎหมายนั้นช่วยให้กระบวนการเขียนกฎข้อบังคับของทางรัฐบาลเป็นไปได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านผู้ขับขี่จากคนเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ชัดเจนขึ้น

Google ได้พยายามสนับสนุนให้รถยนต์ทำงานในโหมดไร้คนขับเต็มตัว คนไม่ต้องสนใจพวงมาลัย คันเร่ง และเบรกอีกต่อไป ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนมากพยายามที่จะเพิ่มเติม “ระบบช่วยเหลือคนขับ” เช่น ระบบขับรถให้อยู่ในเลนตัวเอง ระบบจอดรถอัตโนมัติ มากกว่าการใช้ระบบอัตโนมัติมาทดแทนคนเต็มตัวอย่างที่ Google ทำ

อย่างไรก็ตาม ทางด้านกฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่มีล้อ เลี้ยวได้ มีเบรก มีพวงมาลัย จะต้องทำให้สอดคล้องกันทั้งหมด ดังนั้น คงยังต้องแก้กันอีกหลายเรื่องก่อนที่จะครบถ้วนจนพร้อมนำออกมาใช้ได้จริง แต่การยอมรับให้ปัญญาประดิษฐ์หรือสมองกลหุ่นยนต์เป็นผู้ขับขี่ถือเป็นการเริ่มต้นความเป็นไปได้สำหรับทำงานในขั้นตอนถัด ๆ ไป

ที่มาและภาพ IEEE Spectrum

LINE it!