แม้ล่วงลับไปแล้ว Rembrandt ยังสร้างงานศิลปะชิ้นต่อไปได้ ด้วยปัญญาประดิษฐ์

the-next-rembrandt

ING, Microsoft, TU Delft, Mauritshuis และ HET Rembrandthuis Museum ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปให้ Rembrandt ศิลปินชาวดัทช์ผู้เลื่องชื่อ ถึงแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วกว่า 300 ปี โดยอาศัยเทคโนโลยีด้าน Machine Learning

โครงการ The Next Rembrandt เป็นการนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร ที่มักถูกนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้งานด้านวิทยาการและประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ มาเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะบ้าง

  1. เริ่มจากการเก็บข้อมูลภาพวาดของ Rembrandt กว่าแสนภาพโดยใช้กล้องและเครื่องสแกนสามมิติ (วัดความนูนของเส้นที่เกิดจากฝีแปรง)
  2. ใช้ Deep Learning วิเคราะห์หาลักษณะเด่นของภาพของ Rembrandt ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า Rembrandt ชอบวาดภาพเหมือนของผู้ชาย ผิวขาว อายุ 30-40 ปี มีหนวดเครา สวมเสื้อสีเข้ม มีคอปก สวมหมวก และหันหน้าไปทางขวา
  3. เรียนรู้เอกลักษณ์ในการวาดภาพของ Rembrandt เช่น วิธีวาดตา หู จมูก ปาก สัดส่วนใบหน้า
  4. สร้างภาพวาดขึ้นมาใหม่จากลักษณะที่เรียนรู้จากผลงานของ Rembrandt จากนั้นพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อจำลองทั้งสีและความนูนของฝีแปรง

ในที่สุดก็ได้ภาพวาดที่ (คนทั่วไป) คงเชื่อว่าเป็นภาพวาดของ Rembrandt จริง ๆ ใครว่าปัญญาประดิษฐ์สร้างงานศิลปะไม่ได้คงต้องคิดดูใหม่แล้ว และนี่ก็ดูเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาสานต่อชีวิตหลังความตามของมนุษย์ดังเช่นที่บริษัท HUMAI พยายามจะทำ

ภาพและที่มา Robohub

LINE it!