หุ่นยนต์ใสล่องหนไปแอบจับปลา

นักวิจัยจาก MIT พัฒนาหุ่นยนต์นิ่มจาก hydrogel วัสดุที่ประกอบด้วยน้ำเกือบทั้งหมด ทำให้มีลักษณะโปร่งใส่ ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติและตัดด้วยเลเซอร์ให้มีลักษณะเป็นข้อปล้อง เมื่อปั๊มน้ำเข้า-ออก จะทำให้โครงสร้างขยาย-หด สร้างการเคลื่อนไหวที่เร็วและออกแรงได้มาก ทีมนักวิจัยได้สร้างหุ่นยนต์เป็นลักษณะมือจับเพื่อไปจับปลา และสามารถจับได้โดยที่ปลาไม่สามารถสังเกตเห็นได้ นอกจากนี้หุ่นยนต์นิ่มนี้ยังไม่ทำให้ปลาบาดเจ็บอีกด้วย

เนื่องจาก hydrogel ประกอบด้วยน้ำเกือบทั้งหมด ทำให้คุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมาก นั่นรวมถึงคุณสมบัติการผ่านของแสงและเสียง ทำให้หุ่นยนต์นิ่มจาก hydrogel นี้แทบจะล่องหนได้ในน้ำ ความหนาแน่นใกล้เคียงน้ำ ทำให้หุ่นยนต์นิ่มนี้ลอยตัวในน้ำได้อย่างสมดุลโดยไม่ต้องออกแรง นอกจากนี้ hydrogel ยังเป็นวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatible) ทำให้สามารถนำไปต่อยอดใช้ในทางการแพทย์ได้

สามารถอ่านงานวิจัยนี้ได้ในวารสาร Nature Communications

ภาพ 3D Printing Industry
ที่มา Robohub และ Gizmodo

LINE it!