Cybathlon โอลิมปิกไซบอร์กจะกลับมาใน ค.ศ. 2020

ETH Zurich ประกาศสานต่อความสำเร็จของการแข่งขัน Cybathlon โอลิมปิกสำหรับผู้พิการที่ใช้เทคโนโลยีเสริม การแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020 โดยงานจะจัดใหญ่ขึ้น มีการแข่งขัน 2 วัน (เดิมแข่งเพียง 1 วัน) และเพิ่มหมวดการแข่งขันสำหรับผู้พิการด้านการรับรู้

6 หมวดการแข่งขันที่มีในปีที่แล้วก็จะยังมีใน Cybathlon ครั้งถัดไป ได้แก่

  • Brain-Computer Interface Race แข่งขันควบคุมการแข่งรถด้วยคลื่นสมอง
  • Functional Electrical Stimulation Bike Race แข่งขันขับเคลื่อนยานพาหนะแข่งโดยอาศัยอุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื้อสำหรับผู้พิการไขสันหลัง
  • Powered Arm Prosthetics Competition แข่งขันปฏิบัติภารกิจด้วยแขนเทียม
  • Powered Leg Prosthetics Race แข่งขันวิ่งด้วยขาเทียม
  • Powered Exoskeleton Race การแข่งขันการเดินโดยใช้อุปกรณ์ประเภท exoskeleton สำหรับผู้พิการไขสันหลัง
  • Powered Wheelchair Race แข่งขัน wheelchair ที่มีต้นกำลังขับเคลื่อนไปตามลู่วิ่ง

แต่รูปแบบการแข่งขันจะเน้นไปที่กิจกรรมที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันที่ยังมีความท้าทายในเชิงงานวิจัย และจะเพิ่มหมวดการแข่งขัน เช่น เทคโนโลยีสำหรับคนตาบอด หูหนวก เป็นต้น นอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย

นอกจากนี้จะยังมีการจัด Cybathlon Series ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นการแข่งขันย่อย ๆ ในแต่ละปี เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบเทคโนโลยีให้พร้อมสำหรับการแข่งขันจริง และ Cybathlon eXhibitions นิทรรศการที่จะหมุนเวียนไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อสาธิตเทคโนโลยีเหล่านี้

ที่มา ETH Zurich – Cybathlon
ภาพ Cybathlon 2016 photo gallery

LINE it!