หุ่นยนต์แมวจาก EPFL

หุ่นตัวนี้ชื่อว่า Cheetah-cub Robot ชื่อเป็นเสือแต่มีขนาดเท่ากับแมวบ้าน ๆ ตัวหนี่ง สร้างโดยกลุ่มนักวิจัยจาก École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ งานวิจัยนี้ยังตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการทางหุ่นยนต์ชื่อดังอย่าง International Journal of Robotics Research (IJRR) [1] ในเดือนนี้อีกด้วย

Read more