เสวนาเรื่องหุ่นยนต์กับงานกายภาพบำบัด

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2555 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2012 หนึ่งในหัวข้อเสวนาคือ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายโดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ได้รับเกียรติจากนักวิจัยและแพทย์ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาในสายงานนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ ในไทย และจากทางสิงคโปร์ด้วย ผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมในการเสวนานี้ จึงขอยกประเด็นน่าสนใจมาแบ่งปัน การทำกายภาพบำบัดให้ได้ผลต้องกิจกรรมเฉพาะทางที่ฝึกกล้ามเนื้อนั้นๆ ทำซ้ำบ่อย ๆ และคนไข้ต้องรู้สึกอยากบำบัด ปัญหาของงานด้านการกายภาพบำบัด ได้แก่ เป็นงานที่ต้องใช้แรงงานเยอะ หลายกรณีต้องใช้ผู้ทำกายภาพบำบัดหลายคนในการยก ย้ายตัวผู้ป่วย มีผู้เชี่ยวชาญน้อย ลักษณะงานมีประสิทธิภาพต่ำ เพราะต้องใช้บุคคลากรอย่างน้อยหนึ่งคนต่อคนไข้หนึ่งคน เป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อ ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้คนไข้อยากทำการบำบัด

Read more