หุ่นยนต์แล่ไก่

นักวิจัยจาก Georgia Tech Research Institute (GTRI) ได้พัฒนาระบบอัตโนมัติต้นแบบสำหรับการแล่ไก่ ชื่อว่า ‘Intelligent Cutting and Deboning System’ โดยใช้ระบบตรวจจับภาพสามมิติในการตัดสินใจว่าจะต้องทำการตัดที่บริเวณไหนเพื่อให้ได้เนื้อมากที่สุดและกระดูกไม่แตกหัก ซึ่งไก่แต่ละตัวก็มีขนาดและรูปร่างต่างกัน ทำให้ระบบต้องรองรับความแตกต่างในจุดนี้ได้ ระบบนี้มีแขนกล 2 องศาอิสระใช้ในการตัด และแขนกล 6 องศาอิสระในการจัดท่าทางและตำแหน่งของไก่ ในการตัดจะใช้เซนเซอร์วัดแรงที่มีดกดลงบนเนื้อไก่เพื่อให้ตัดได้ด้วยแรงคงที่ ส่งผลให้ไม่ตัดเกินลงไปในกระดูก การที่ไม่ตัดโดนกระดูกทำให้ไม่เกิดเศษกระดูกติดไปกับเนื้อไก่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ที่มา Daily Mail ผ่านทาง Nanova Innova
ภาพจาก Daily Mail

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...