ฟุตบอลโลก 2014 จะเตะเริ่มเกมด้วยผู้เป็นอัมพาต

paralyzed-kickoff-worldcup2014

ฟุตบอลโลกถือเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติ แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะสามารถเตะฟุตบอลได้ บุคคลที่เป็นอัมพาตครึ่งล่างสูญเสียความสามารถในการเดิน และการเตะฟุตบอล แต่นั่นกำลังจะกลายเป็นอดีต ฟตบอลโลก 2014 บราซิลครั้งนี้ จะมีผู้เป็นอัมพาตที่เดินไม่ได้เป็นผู้เตะลูกบอลเริ่มการแข่งขัน โดยความช่วยเหลือจาก Walk Again Project

Walk Again Project เป็นโครงการไม่แสวงผลกำไร ดำเนินการร่วมกันจากหลายสถาบันทั่วโลก เพื่อจะทำให้ผู้เป็นอัมพาตกลับมาเดินได้อีกครั้ง สำหรับความพยายามในการนำผู้เป็นอัมพาตมาเตะบอลเริ่มการแข่งขันมีงานหลายส่วน ได้แก่ การพัฒนาหมวกที่ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับคลื่นสมองแบบที่นำไปแปะติด ไม่ต้องฝัง หมวกนี้จะต้องทำให้เซนเซอร์ที่แปะไว้ไม่เคลื่อนไปมาถึงแม้ว่าผู้สวมใส่จะเคลื่อนที่ไปมา หมวกนี้จะผลิตโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อให้มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับผู้สวมใส่ การพัฒนา exoskeleton ที่รับคำสั่งจากคลื่นสมองที่วัดได้ ผู้สวมใส่จะต้องทำการฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมเสมือน (virtual reality) ก่อนเพื่อให้คุ้นเคยกับการเดินโดยสั่งการด้วยคลื่นสมอง

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น และการนำเสนอในมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกจะสร้างความหวัง แรงบันดาลใจ และแรงผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายและช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากบนโลกนี้ได้

ภาพและที่มา TechCrunch

LINE it!