กองทัพสหรัฐฯ ทดสอบใช้โดรนที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติ

army-drone-printing-5

สำหรับกองกำลังทหารที่อยู่ในสนามรบ การเรียกใช้โดรนหลายประเภทตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างความแตกต่างถึงขึ้นแพ้-ชนะได้เลย แต่ในความเป็นจริงค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องน้ำหนักและพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นหากจะต้องขนโดรนหลายตัวไปด้วยในสนามรบ กองทัพสหรัฐฯ เลยผุดโครงการสร้างโดรนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติในพื้นจริงตามจุดประสงค์การรบในพื้นที่นั้น ๆ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การทดลองของกองกำลังรบนอกประเทศ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีทั้ง “การพิมพ์สามมิติ” และ “โดรน” เข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทหาร โดรนในงานนี้จะใช้สำหรับบินลาดตระเวน สำรวจ สอดแนมศัตรูในบริเวณถัดไป แต่ละภารกิจก็ใช้โดรนไม่เหมือนกัน เนื่องมาจากการเลือกใช้เซนเซอร์ต่างกัน ขนาดเล็ก/ใหญ่ ความสามารถสูงสุดของเซนเซอร์ เป็นต้น

army-drone-printing-4

แนวคิดของวิธีการทำงานคือ ทหารในพื้นที่ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจนั้น รวมถึงสภาพพื้นที่ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะสร้างโมเดลของโดรนที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ขึ้นมา แล้วจัดการพิมพ์ออกด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ บวกกับชิ้นส่วนหลักที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ (เช่น มอเตอร์ สกรู) ต้องต้องขนมาเอง ก็จะสามารถประกอบโดรนสำเร็จภายในคืนเดียว

โดยสรุป Dr.Mark Valco ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยียานพาหนะ บอกว่า งานนี้ยังคงต้องพัฒนาในเรื่องของวัสดุศาสตร์ ตัวเครื่องพิมพ์ที่ต้องพิมพ์ได้เร็วและทน เหมาะจะใช้ในงานทางทหารมากกว่าปัจจุบัน และต้องใช้เวลาทดสอบอีกนานพอสมควรกว่าจะนำมาใช้จริงได้ แต่นี่ถือเป็นการเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมที่สำคัญ

ที่มา gizmag

LINE it!