เมื่อปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ที่จะเรียนรู้

แต่ก่อนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะต้องใช้นักพัฒนาเขียนโปรแกรม เขียนเงื่อนไขการตัดสินใจ เมื่อมีศาสตร์ด้าน Machine Learning เข้ามา นักพัฒนาเพียงแค่ออกแบบปัญญาประดิษฐ์แล้วให้มันเรียนรู้ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมจากข้อมูลตัวอย่างจำนวนมาก ถึงแม้งานของนักพัฒนาจะลดลง แต่ก็ยังมีความยากและซับซ้อนอยู่ ล่าสุดนักวิจัยจากหลายกลุ่มได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถออกแบบระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

นักวิจัยจาก Google Brain ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อประมวลผลภาษา และได้ผลดีกว่าระบบที่มนุษย์ออกแบบเสียอีก นอกจากนี้นักวิจัยจากกลุ่มอื่น ๆ เช่น OpenAI, MIT, UC Berkeley, DeepMind ก็ประสบความสำเร็จในงานวิจัยลักษณะเดียวกัน

นักวิจัยจาก DeepMind ยังพบว่า การที่ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถออกแบบระบบการเรียนรู้ได้เอง สามารถออกแบบระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่มนุษย์ออกแบบ ทำให้ใช้จำนวนข้อมูลและเวลาในการเรียนรู้ลดลง นอกจากนี้ปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถออกแบบระบบการเรียนรู้แบบทั่วไปที่สามารถดัดแปลงไปใช้เรียนรู้ปัญหาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันได้อีกด้วย

การที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถออกแบบระบบการเรียนรู้ได้เองจะทำให้การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ทำได้เร็วขึ้นมาก

ที่มา MIT Technology Review
ภาพ Popular Mechanics

LINE it!