หุ่นยนต์นิ่มช่วยหัวใจสูบฉีดเลือด

นักวิจัยจาก Harvard University และ Boston Children’s Hospital พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้เทคนิค soft robot ช่วยให้หัวใจที่ล้มเหลวสามารถสูบฉีดเลือดได้อีกครั้ง

เครื่องช่วยสูบฉีดเลือด (Ventricular Assist Devices – VADs) แบบดั้งเดิมจะทำการเบี่ยงเส้นทางของกระแสเลือดจากหัวใจไปเข้าเครื่องนี้แทน แล้วทำการสูบฉีดเลือด ซึ่งเลือดจะต้องสัมผัสโดยตรงกับอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นท่อ ปั๊ม และอุปกรณ์ส่วนอื่น ๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการที่เลือดจะแข็งตัวและอุดตัน ทำให้ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องนี้ต้องทานยาลดความข้นของเลือด ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ปัญหานี้เป็นที่มาของการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยสูบฉีดเลือดโดยไม่สัมผัสกับเลือดโดยตรงและได้ผลลัพธ์มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคนิคของหุ่นยนต์นิ่ม มีลักษณะเป็นกระบอกทำจากซิลิโคนบางกว่า 1 มิลลิเมตร บิดเป็นเกลียวโอบรอบหัวใจ ท่อซิลิโคนนี้ถูกประกบด้วยชั้นของวงแหวนที่ถูกอัดด้วยอากาศได้ ทำให้วงแหวนพองออกและบีบรัดส่วนต่าง ๆ ของหัวใจได้ตามการควบคุม หลังจากที่อุปกรณ์นี้ได้ถูกทดสอบกับหัวใจเทียมและในหมูที่ตายแล้ว ก็ได้ทำการทดสอบกับหมูมีชีวิตที่ถูกทำให้หัวใจล้มเหลวโดยการใช้ยาลดการเต้นของหัวใจ อุปกรณ์นี้สามารถทำให้หัวใจหมูกลับมาสูบฉีดเลือดในระดับเดิมได้

สามารถอ่านงานวิจัยนี้ได้ใน Science Translational Medicine

ภาพและที่มา IEEE Spectrum

LINE it!