Grishin Robotics ลงทุนใน RobotAppStore 7.6 ล้านบาท

จากข่าวเก่าที่นำเสนอเรื่อง Grishin Robotics ประกาศจะลงทุน 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใบบริษัทตั้งต้นใหม่ด้านหุ่นยนต์ และได้ลงเงิน 250,000 เหรียญสหรัฐฯ ไปกับ Double Robotics  ล่าสุด Grishin Robotics ลงทุน 250,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 7.6 ล้านบาท) กับ RobotAppStore ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการการแจกหรือขายซอฟต์แวร์สำหรับหุุ่นยนต์ (เหมือนแอพสโตร์บนสมาร์ตโฟน) ทาง Grishin กล่าวว่า หุ่นยนต์ประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ RobotAppStore จะทำหน้าที่เป็นระบบนิเวศน์ (ecosystem) ในกับซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเพิ่มความสามารถของตัวเองได้เรื่อย ๆ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหุ่นยนต์ตัวอื่น ๆ เพื่อช่วยกันประมวลผล เหมือนกับที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน

ปัญหาด้านระบบนิเวศน์ของหุ่นยนต์กับการยอมรับและนำหุ่นยนต์มาใช้ก็คล้ายกับที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสมาร์ตโฟน กล่าวคือ มันเป็นปัญหาไก่กับไข่ ถ้าระบบนิเวศน์ดี มีแอพเยอะ ผู้ใช้ก็จะเลือกใช้สมาร์ตโฟนค่ายนั้น ในขณะเดียวกัน ถ้าผู้ใช้ใช้สมาร์ตโฟนค่ายไหนเยอะ ผู้พัฒนาก็อยากจะพัฒนาแอพให้ค่ายนั้น เช่นเดียวกับหุ่นยนต์ เพราะหุ่นยนต์ยังทำอะไรไม่ได้มาก ผู้ใช้จึงยังไม่ใช้ ในขณะเดียวกัน เพราะยังไม่มีผู้ใช้หุ่นยนต์ (ในเชิงพาณิชย์) มากพอ จึงยังไม่มีผู้พัฒนา “แอพ” ออกมาให้หุ่นยนต์ ก็ต้องมาดูว่า RobotAppStore จะผลักดันวงการหุ่นยนต์ไปได้ไกลขนาดไหน

ภาพและที่มา IEEE Spectrum Automaton

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...