Terminator แห่งท้องทะเล

jeros

อุตสาหกรรมประมงในประเทศเกาหลีใต้ประสบกับปัญหาประชากรแมงกะพรุนขยายตัวมากเกินไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แมงกะพรุนที่มากเกินไปจะไปกินไข่ปลาและแย่งอาหารปลา นักวิจัยจาก KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) จึงได้พัฒนา JEROS (Jelly fish Eliminator Robotic Swarm) หุ่นยนต์กำจัดแมงกะพรุนขึ้นมา JEROS สามารถเคลื่อนที่ไปหน้า-หลัง และหมุนตัวได้ เพื่อเคลื่อนที่ไปบริเวณต่าง ๆ ของทะเล มี GPS และเซนเซอร์วัดความเฉื่อย (inertial sensor) เพื่อใช้ระบุตำแหน่งตนเอง มีกล้องเพื่อดูว่าบริเวณไหนมีแมงกะพรุนอยู่เยอะ เมื่อนำ JEROS ไปปล่อยในทะเลแล้ว มันก็จะดำเนินการดูดแมงกะพรุนขึ้นมากำจัดด้วยใบพัด JEROS เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน JEROS สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทีม 3 ตัวสามารถกำจัดแมงกะพรุนได้กว่า 900 กิโลกรัมใน 1 ชั่วโมง

ภาพ POPULAR SCIENCE
ที่มา POPULAR SCIENCE, KAIST(1), KAIST(2)

LINE it!