Harvard โอเพ่นซอร์สสอนทำหุ่นยนต์นิ่ม

soft-robotics-toolkit

ช่วงหลัง ๆ หุ่นยนต์นิ่ม (soft robot) กำลังเป็นที่สนใจ เนื่องจากหุ่นยนต์เริ่มถูกนำมาทำงานร่วมกับมนุษย์ ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ และหุ่นยนต์นิ่มก็ตอบโจทย์นั้นได้ดี  Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering ซึ่งเป็นห้องวิจัยที่ผลิตงานวิจัยด้านหุ่นยนต์นิ่มออกมามากมายจึงร่วมกับ Trinity College Dublin ทำการโอเพ่นซอร์สกระบวนการออกแบบ สร้าง และควบคุมหุ่นยนต์นิ่ม เผยแพร่บนเว็บไซต์ Soft Robotics Toolkit มีสอนทั้งการสร้างแอคชูเอเตอร์, เซนเซอร์, ระบบควบคุม และตัวอย่างการใช้งานในโปรเจคต่าง ๆ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักวิจัยหุ่นยนต์นิ่มทั่วโลกที่มีแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพัฒนาหุ่นยนต์นิ่ม ทำให้งานวิจัยสายนี้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว เหมือนที่โครงการโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ เป็น

ภาพและที่มา Harvard Gazette

LINE it!