Latest Headlines
 • พิพิธภัณฑ์ Tate Britain ที่ประเทศอังกฤษ เปิดให้ผู้ชมสามารถเข้าชมได้หลังพิพิธภัณฑ์ปิด แต่ไม่ได้เข้าไปชมเอง จะเข้าชมผ่านการควบคุมหุ่นยนต์แทน ในช่วงวันที่ 13 – 17 สิงหาคม เวลา 4 ทุ่มถึงตี 3 เวลาท้องถิ่น (เวลาในประเทศไทยคือ ตี 4 – 9 โมงเช้าของวันถัดไป)

  Night at the Museum คืนมหัศจรรย์ เที่ยวพิพิธภัณฑ์ผ่านโรบอท

  พิพิธภัณฑ์ Tate Britain ที่ประเทศอังกฤษ เปิดให้ผู้ชมสามารถเข้าชมได้หลังพิพิธภัณฑ์ปิด แต่ไม่ได้เข้าไปชมเอง จะเข้าชมผ่านการควบคุมหุ่นยนต์แทน ในช่วงวันที่ 13 – 17 สิงหาคม เวลา 4 ทุ่มถึงตี 3 เวลาท้องถิ่น (เวลาในประเทศไทยคือ ตี 4 – 9 โมงเช้าของวันถัดไป)

  Continue Reading...

 • ถ้าไม่นับอเมริกาที่เป็นเจ้าพ่อของโลกยุคนี้ ทั้งเศรษฐกิจ การทหาร และหุ่นยนต์ยังมีประเทศไหนในโลกที่ตั้งหุ่นยนต์เป็นวาระแห่งชาติอีกบ้าง

  เม็ดเงินลงทุนจากรัฐบาลทั่วโลกในโปรเจคหุ่นยนต์ขนาดใหญ่

  ถ้าไม่นับอเมริกาที่เป็นเจ้าพ่อของโลกยุคนี้ ทั้งเศรษฐกิจ การทหาร และหุ่นยนต์ยังมีประเทศไหนในโลกที่ตั้งหุ่นยนต์เป็นวาระแห่งชาติอีกบ้าง

  Continue Reading...

 • เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) คือ หุ่นยนต์ที่คิดได้เหมือน (หรือดีกว่า) มนุษย์ ถึงแม้เราจะยอมรับว่าหุ่นยนต์/คอมพิวเตอร์มีความคิดในเชิงตรรกะและการคำนวณดีกว่ามนุษย์ แต่ความสามารถในการแสดงออกและสื่อสารกับมนุษย์นั้นยังเรียกว่าอ่อนหัดนัก จึงมีความพยายามในการตั้งบททดสอบว่า A.I. ที่พัฒนาขึ้นมานั้นติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ได้ดีขนาดไหน

  คุณครับ ผมเป็นคนนะ

  เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) คือ หุ่นยนต์ที่คิดได้เหมือน (หรือดีกว่า) มนุษย์ ถึงแม้เราจะยอมรับว่าหุ่นยนต์/คอมพิวเตอร์มีความคิดในเชิงตรรกะและการคำนวณดีกว่ามนุษย์ แต่ความสามารถในการแสดงออกและสื่อสารกับมนุษย์นั้นยังเรียกว่าอ่อนหัดนัก จึงมีความพยายามในการตั้งบททดสอบว่า A.I. ที่พัฒนาขึ้นมานั้นติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ได้ดีขนาดไหน

  Continue Reading...

 • อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นงานที่มีความพยายามนำหุ่นยนต์มาใช้งาน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ค่าแรงสูงขึ้น และหาคนมาทำงานยาก สหภาพยุโรปมีการสนับสนุนการพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาใช้ในภาคการเกษตร หนึ่งในโครงการนั้นชื่อว่า Crops – Clever Robot for Crops งานวิจัยในโครงการนี้มีหลายส่วน เช่น เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการดูแลพืชผัก การให้น้ำ ให้ปุ๋ย เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิต ระบบการนำทางในไร่ในสวน เป็นต้น แต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ การปลูกพืชให้แบนจะช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้ง่ายขึ้น เป็นที่รู้กันว่าสภาพแวดล้อมงานเกษตรกรรมไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำเหมือนงานในอุตสาหกรรม และการรับรู้สภาพแวดล้อมสามมิติก็เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับหุ่นยนต์ในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการพบกันครึ่งทาง เราก็อาจจะดัดแปลงสภาพแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะที่หุ่นยนต์ทำงานได้ง่าย การรับรู้ภาพสองมิตินั้นง่ายกว่าสามมิติมาก การปลูกต้นไม้ให้แบนจึงช่วยให้หุ่นยนต์มองหาผลไม้ง่ายขึ้น วางแผนการเคลื่อนที่เข้าไปหยิบจับผลไม้ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง นับว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจทีเดียว (แนวคิดคล้ายกับการที่ Google Car แปลงถนนให้เห็นสภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ภาพ Crops – Clever Robot for Crops – WP6: Harvesting systems in orchards: grapes and apples ที่มา IEEE Spectrum Automaton

  อยากได้หุ่นยนต์เก็บผลไม้หรอ ปลูกต้นไม้แบน ๆ สิ

  อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นงานที่มีความพยายามนำหุ่นยนต์มาใช้งาน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ค่าแรงสูงขึ้น และหาคนมาทำงานยาก สหภาพยุโรปมีการสนับสนุนการพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาใช้ในภาคการเกษตร หนึ่งในโครงการนั้นชื่อว่า Crops – Clever Robot for Crops งานวิจัยในโครงการนี้มีหลายส่วน เช่น เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการดูแลพืชผัก การให้น้ำ ให้ปุ๋ย เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิต ระบบการนำทางในไร่ในสวน เป็นต้น แต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ การปลูกพืชให้แบนจะช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้ง่ายขึ้น เป็นที่รู้กันว่าสภาพแวดล้อมงานเกษตรกรรมไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำเหมือนงานในอุตสาหกรรม และการรับรู้สภาพแวดล้อมสามมิติก็เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับหุ่นยนต์ในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการพบกันครึ่งทาง เราก็อาจจะดัดแปลงสภาพแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะที่หุ่นยนต์ทำงานได้ง่าย การรับรู้ภาพสองมิตินั้นง่ายกว่าสามมิติมาก การปลูกต้นไม้ให้แบนจึงช่วยให้หุ่นยนต์มองหาผลไม้ง่ายขึ้น วางแผนการเคลื่อนที่เข้าไปหยิบจับผลไม้ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง นับว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจทีเดียว (แนวคิดคล้ายกับการที่ Google Car แปลงถนนให้เห็นสภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ภาพ Crops – Clever Robot for Crops – WP6: Harvesting systems in orchards: grapes and apples ที่มา IEEE Spectrum Automaton

  Continue Reading...

 • นักวิจัยจาก Harvard และ MIT เจ๋ง พัฒนาหุ่นยนต์ที่ขึ้นรูปจากแผ่นกระดาษและพลาสติก และสามารถประกอบร่างขึ้นมามาเองได้

  หุ่นยนต์กระดาษ ประกอบร่างเองได้

  นักวิจัยจาก Harvard และ MIT เจ๋ง พัฒนาหุ่นยนต์ที่ขึ้นรูปจากแผ่นกระดาษและพลาสติก และสามารถประกอบร่างขึ้นมามาเองได้

  Continue Reading...

 • การพัฒนาหุ่นยนต์ให้เดิน 2 ขานั้นไม่ง่ายเลย ยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขรุขระ ความยากมีทั้งในด้านการวางแผนการเดินว่าควรจะวางเท้าบริเวณใด และยากในการทรงตัว การเดิน 2 ขานั้นอาจจะดูง่ายสำหรับมนุษย์ แต่ในพื้นที่ที่ขรุขระมาก ๆ บางทีมนุษย์ก็เดินอย่างลำบาก และใช้ตัวช่วย เช่น การใช้ไม้เท้า แนวคิดนี้เองทำให้นักวิจัยจาก Stanford University พัฒนา SupraPed หุ่นยนต์ที่ใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินในที่ขรุขระ

  หุ่นยนต์ใช้ไม้เท้าช่วยเดินในที่ขรุขระ

  การพัฒนาหุ่นยนต์ให้เดิน 2 ขานั้นไม่ง่ายเลย ยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขรุขระ ความยากมีทั้งในด้านการวางแผนการเดินว่าควรจะวางเท้าบริเวณใด และยากในการทรงตัว การเดิน 2 ขานั้นอาจจะดูง่ายสำหรับมนุษย์ แต่ในพื้นที่ที่ขรุขระมาก ๆ บางทีมนุษย์ก็เดินอย่างลำบาก และใช้ตัวช่วย เช่น การใช้ไม้เท้า แนวคิดนี้เองทำให้นักวิจัยจาก Stanford University พัฒนา SupraPed หุ่นยนต์ที่ใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินในที่ขรุขระ

  Continue Reading...

 • หุ่นยนต์โดยทั่วไปจะถูกโปรแกรมมาให้ทำงานโดยอ้างอิงคุณสมบัติทางกายภาพที่หุ่นยนต์ถูกออกแบบมา เช่น มี 6 ขา แต่ละขามีมอเตอร์ 3 ตัว ขาแต่ละท่อนยาวเท่าไหร่ ถ้าหากเกิดความเสียหายทางกายภาพขึ้น เช่น มอเตอร์ตัวหนึ่งพังไป หุ่นยนต์ส่วนมากจะทำงานผิดพลาด เช่น ก้าวเบี้ยว ๆ ในขณะที่สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับแก้การทำงานชดเชยความเสียหายนั้น ๆ นักวิจัยจาก Sorbonne University ประเทศฝรั่งเศสจึงได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้หุ่นยนต์ 6 ขาตรวจสอบได้ว่าตัวเองเสียหายหรือไม่ ถ้าเสียหายก็สามารถเรียนรู้ได้ว่ามันควรจะปรับตัวอย่างไรให้ทำงานต่อไปได้

  Die Hard 6 : หุ่นยนต์ 6 ขาอึดตายยาก

  หุ่นยนต์โดยทั่วไปจะถูกโปรแกรมมาให้ทำงานโดยอ้างอิงคุณสมบัติทางกายภาพที่หุ่นยนต์ถูกออกแบบมา เช่น มี 6 ขา แต่ละขามีมอเตอร์ 3 ตัว ขาแต่ละท่อนยาวเท่าไหร่ ถ้าหากเกิดความเสียหายทางกายภาพขึ้น เช่น มอเตอร์ตัวหนึ่งพังไป หุ่นยนต์ส่วนมากจะทำงานผิดพลาด เช่น ก้าวเบี้ยว ๆ ในขณะที่สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับแก้การทำงานชดเชยความเสียหายนั้น ๆ นักวิจัยจาก Sorbonne University ประเทศฝรั่งเศสจึงได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้หุ่นยนต์ 6 ขาตรวจสอบได้ว่าตัวเองเสียหายหรือไม่ ถ้าเสียหายก็สามารถเรียนรู้ได้ว่ามันควรจะปรับตัวอย่างไรให้ทำงานต่อไปได้

  Continue Reading...

 • นอกจากแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (industrial robot) ที่เราเห็นกันมากมายแล้ว ยังมีหุ่นยนต์อีกประเภทที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือ หุ่นยนต์บริการ (service robot) อธิบายง่าย ๆ คือหุ่นยนต์อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ทำงานผลิตในอุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ของเล่น เป็นต้น หนึ่งในประเภทย่อย ๆ ของหุ่นยนต์บริการที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้คือ หุ่นยนต์ที่มีบทบาทในทางสังคม (social robot แปลโดยผู้เขียน คิดว่ายังไม่มีบัญญัติเป็นคำไทย และยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก) ซึ่งมีหน้าที่หลัก ๆ คือ สื่อสารกับมนุษย์ตามบทบาทที่ถูกโปรแกรมมาผ่านทางองค์ประกอบทางกายภาพของหุ่นยนต์ เช่น เสียงพูด การสบตา การสัมผัส (ถ้าเป็นแค่ซอฟท์แวร์ที่ตอบโต้ได้ เช่น Siri ไม่นับเป็นหุ่นยนต์)

  คลื่นลูกที่สองของหุ่นยนต์ที่มีบทบาทในทางสังคม

  นอกจากแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (industrial robot) ที่เราเห็นกันมากมายแล้ว ยังมีหุ่นยนต์อีกประเภทที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือ หุ่นยนต์บริการ (service robot) อธิบายง่าย ๆ คือหุ่นยนต์อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ทำงานผลิตในอุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ของเล่น เป็นต้น หนึ่งในประเภทย่อย ๆ ของหุ่นยนต์บริการที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้คือ หุ่นยนต์ที่มีบทบาทในทางสังคม (social robot แปลโดยผู้เขียน คิดว่ายังไม่มีบัญญัติเป็นคำไทย และยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก) ซึ่งมีหน้าที่หลัก ๆ คือ สื่อสารกับมนุษย์ตามบทบาทที่ถูกโปรแกรมมาผ่านทางองค์ประกอบทางกายภาพของหุ่นยนต์ เช่น เสียงพูด การสบตา การสัมผัส (ถ้าเป็นแค่ซอฟท์แวร์ที่ตอบโต้ได้ เช่น Siri ไม่นับเป็นหุ่นยนต์)

  Continue Reading...

 • ผู้ที่เล่น UAV ทั้งหลายคงรู้กันว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างขึ้นมานั้นสูงขนาดไหน ถ้าตกลงมาจะเสียหายขนาดไหน เสียเงินซ่อมขนาดไหน จึงมักจะบินอย่างปลอดภัย แต่ไม่ใช่กับ Marque Cornblatt ที่ชื่นชอบการบิน ชน ตก และซ่อมให้กลับขึ้นไปบินใหม่ได้ เขาจึงตั้งกลุ่ม Flight Club และวิดีโอซีรีย์ Game of Drones เพื่อประลองการบินต่อสู้ โดยไม่จำกัดว่าจะใช้วิธีการใด จะยิง paintball หรือจรวดก็ได้

  Game of Drones และโครงเครื่องบินที่ไม่มีวันทำลายได้

  ผู้ที่เล่น UAV ทั้งหลายคงรู้กันว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างขึ้นมานั้นสูงขนาดไหน ถ้าตกลงมาจะเสียหายขนาดไหน เสียเงินซ่อมขนาดไหน จึงมักจะบินอย่างปลอดภัย แต่ไม่ใช่กับ Marque Cornblatt ที่ชื่นชอบการบิน ชน ตก และซ่อมให้กลับขึ้นไปบินใหม่ได้ เขาจึงตั้งกลุ่ม Flight Club และวิดีโอซีรีย์ Game of Drones เพื่อประลองการบินต่อสู้ โดยไม่จำกัดว่าจะใช้วิธีการใด จะยิง paintball หรือจรวดก็ได้

  Continue Reading...

 • ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์สูงมากประเทศหนึ่ง กำลังใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยแฟน ๆ ทีมเบสบอล Hanwha Eagles of Daejeon ที่ไม่สามารถไปเชียร์ถึงสนามแข่ง แต่ก็ไม่อยากแค่ดูถ่ายทอดสดอยู่เงียบ ๆ โดยการติดตั้งหุ่นยนต์ telepresence ไว้ที่เก้าอี้นั่งที่สนาม 3 แถว แฟน ๆ สามารถอัปโหลดรูปหน้าตัวเองไปไว้บนหุ่นยนต์ เขียนข้อความให้ไปแสดงบนป้ายไฟที่หุ่นในสนาม หรือแม้กระทั่งเล่นเวฟร่วมกับแฟน ๆ ที่อยู่ในสนามก็ยังได้ ไฮเทคมั้ยละ ดูวิดีโอได้ที่ท้ายข่าวครับ ภาพและที่มา POPULAR SCIENCE

  อยากเชียร์กีฬา แต่ไปที่สนามไม่ได้ ใช้หุ่นยนต์สิ

  ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์สูงมากประเทศหนึ่ง กำลังใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยแฟน ๆ ทีมเบสบอล Hanwha Eagles of Daejeon ที่ไม่สามารถไปเชียร์ถึงสนามแข่ง แต่ก็ไม่อยากแค่ดูถ่ายทอดสดอยู่เงียบ ๆ โดยการติดตั้งหุ่นยนต์ telepresence ไว้ที่เก้าอี้นั่งที่สนาม 3 แถว แฟน ๆ สามารถอัปโหลดรูปหน้าตัวเองไปไว้บนหุ่นยนต์ เขียนข้อความให้ไปแสดงบนป้ายไฟที่หุ่นในสนาม หรือแม้กระทั่งเล่นเวฟร่วมกับแฟน ๆ ที่อยู่ในสนามก็ยังได้ ไฮเทคมั้ยละ ดูวิดีโอได้ที่ท้ายข่าวครับ ภาพและที่มา POPULAR SCIENCE

  Continue Reading...